Algemeen

BV Betonindustrie (Kamer van Koophandel 18044838), hierna te noemen BV Betonindustrie, verleent u hierbij toegang tot de website en nodigt u uit het aangebodene te kopen. BV Betonindustrie behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

BV Betonindustrie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn vermelde prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BV Betonindustrie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BV Betonindustrie. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.